Invictus Capital Group powstało z inicjatywy i zaangażowania ekspertów rynku kapitałowego i specjalistów od marketingu.

Roztaczamy kompleksową opiekę z zakresu doradztwa finansowego oraz dajemy Klientom możliwość korzystania z instrumentów dostępnych na zagranicznych rynkach, stwarzając dodatkowe szanse rozwoju dla Państwa biznesu.

Pomagamy skutecznie inwestować, dbając jednocześnie o Państwa czas i pieniądze.

O nas

ICG sp. z o.o. funkcjonuje na rynku finansowym od 2012 r.
Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie z zakresu najatrakcyjniejszych produktów finansowych, obsługi marketingowej i obrotu nieruchomościami.

Jesteśmy zespołem ekspertów z ponad 10-letnim doświadczeniem w sektorze private bankingu, inwestycji, rynku kapitałowego zdobytym w największych międzynarodowych korporacjach.

Jako niezależna firma w swoich działaniach na pierwszym miejscu zawsze stawiamy satysfakcję oraz zadowolenie Klienta, proponując rozwiązania dopasowane do oczekiwań.

Brak powiązania finansowego z bankami i instytucjami kapitałowymi gwarantuje Klientom ICG niezależność w doborze oferowanych produktów i rozwiązań.

Naszą wizytówką jest dbałość o bezpieczeństwo Klientów, co zapewniamy dzięki szczegółowej analizie produktów – zawsze w odniesieniu do konkretnej sytuacji rynkowej.

W skład Invictus Capital Group wchodzą:

Invictus Capital Management

Profesjonalna opieka obejmująca doradztwo finansowe, inwestycyjne, prawne, podatkowe i planowanie sukcesji – wszystko w jednym miejscu.

Invictus Capital Marketing

Kreowanie wizerunku, planowanie strategiczne, innowacyjne rozwiązania, pełne wykorzystanie potencjału marketingowego Klienta –  hasła zmieniamy w fakty.

Invictus Capital Property

Kupno, wynajem, komercjalizacja, sprzedaż – świadczymy kompleksową i rzetelną opiekę na każdym etapie transakcji, od pomysłu po profity.

Fundacja „Umowy pod Lupą”

ICG to nie tylko działalność komercyjna, ale i charytatywna. Oferujemy bezpłatną pomoc posiadaczom tzw. „polisolokat”, kredytów frankowych i innych niekorzystnych instrumentów finansowych.

INVICTUS CAPITAL MARKETING

Marzymy, odkrywamy, planujemy i tworzymy progresywne doświadczenia cyfrowe identyfikujące Twoją markę

Co robimy?

Pomagamy firmom wyróżnić się na rynku, angażując wszystkie dostępne współcześnie zasoby. Jeśli chcą Państwo, aby działalność zmierzała w wyznaczonym uprzednio kierunku, warto rozważyć skorzystanie ze wsparcia marketingowych ekspertów.

Natomiast jeśli chcą Państwo pozyskiwać nowych odbiorców i zostać przez nich zapamiętanymi, kluczem do sukcesu może okazać się zmiana wizerunku i skuteczna strategia promocyjna nakierowana na odmienne od dotychczasowych grupy docelowe.

W dzisiejszych czasach marketing jest warunkiem koniecznym dalszego rozwoju, a my pomożemy ten rozwój osiągnąć. Gwarantujemy – to zaprocentuje!

Kim jesteśmy?

Specjalistami od strategii marketingowych, twórcami nietuzinkowych rozwiązań, graficznymi pasjonatami. Ideom nadajemy materialną formę, hasła przekuwamy w rzeczywistość. Przetwarzamy je na Państwa korzyść.

Kim jesteśmy?

Specjalistami od strategii marketingowych, twórcami nietuzinkowych rozwiązań, graficznymi pasjonatami. Ideom nadajemy materialną formę, hasła przekuwamy w rzeczywistość. Przetwarzamy je na Państwa korzyść.

Jak pracujemy?

Przede wszystkim – skutecznie. Nad projektami pracujemy zespołowo, wywołując często intensywne „burze mózgów”, których nieuniknionym finałem jest Państwa sukces.

Jak pracujemy?

Przede wszystkim – skutecznie. Nad projektami pracujemy zespołowo, wywołując często intensywne „burze mózgów”, których nieuniknionym finałem jest Państwa sukces.

W co wierzymy?

W marketingowy potencjał każdej, nawet małej firmy, bez względu na branżę. Miarą naszych sukcesów jest mierzalny rozwój marek, które skorzystały z usług Invictus Capital Marketing.

W co wierzymy?

W marketingowy potencjał każdej, nawet małej firmy, bez względu na branżę. Miarą naszych sukcesów jest mierzalny rozwój marek, które skorzystały z usług Invictus Capital Marketing.

Nasze wartości

Wyznawane przez naszą firmę wartości stanowią fundament każdej podejmowanej przez nas decyzji.
Jesteśmy przekonani, że pozwalają skutecznie reprezentować Państwa interesy i osiągać wyznaczone cele.
To dzięki nim kreujemy wartość dla naszych Klientów.

Komunikacja

Komunikacja to znacznie więcej niż wymiana zdań czy informacji – to najważniejszy sposób budowania relacji. Potrafimy słuchać, a sami nie pozostawiamy miejsca niedomówieniom. Szanujemy odmienne poglądy i decyzje, ponieważ to dzięki nim możemy znaleźć najwłaściwszą drogę z każdej sytuacji.

Uczciwość

Uczciwość jest piękna w swojej prostocie. Jest podstawą każdej relacji – z Klientem, współpracownikami, instytucjami. Tworzy ramy dla wszystkich zapadających w naszej firmie decyzji. Oznacza, że dotrzymujemy danego słowa. W działalności, której celem jest opieka nad Państwa majątkiem uczciwość jest rzeczą nieodzowną.

Dyskrecja

Jest podstawowym warunkiem ochrony Państwa interesów. Szanujemy dobro naszych Klientów, podchodzimy do niego z należytą starannością i dochowujemy wszelkich warunków poufności, ponieważ relacja łącząca nas z klientami stanowi długofalową współpracę i odbywa się na wielu wrażliwych płaszczyznach.

Zaufanie

Uważamy, że zaufania Klientów nie można zdobyć w jeden dzień i dzięki jednej trafnej decyzji. Budujemy je osiągając pożądane cele i stale przekraczając oczekiwania. Poczucie zaufania najtrudniej stworzyć, ale dzięki niemu możemy razem osiągnąć znacznie więcej.

Profesjonalizm

Od wszystkich pracowników wymagamy spełnienia najwyższych standardów. Stawiamy na perspektywiczność, innowacyjne rozwiązania i wymianę pomysłów, wykorzystując jednocześnie każdą szansę na dalsze rozwijanie kompetencji.

Zaangażowanie

Nigdy nie spoczywamy na laurach. Sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych nam obowiązków to jednak nie wszystko. Stale szukamy nowych rozwiązań, pozostajemy otwarci na nowe idee, a przede wszystkim – sami wychodzimy z inicjatywą. To właśnie zaangażowanie. Na pierwszym miejscu wobec Państwa.

Family office

Na czym polega Family Office?

W najprostszym ujęciu to wszechstronna i wysoce spersonalizowana usługa doradcza z zakresu Wealth Management oferowana zamożnym Klientom i ich rodzinom.

Family Office obejmuje zarządzanie i stały nadzór nad majątkiem Klienta, w tym jego inwestycjami, obowiązkami podatkowymi, ewentualnymi sporami sądowymi, czy też planowaniem sukcesji. Dziś funkcje te pozostają na ogół rozproszone między szeregiem podmiotów: instytucjami bankowymi, kancelariami prawnymi, firmami księgowymi. Model Family Office zakłada skupienie wszystkich kompetencji w ręku zespołu zaufanych specjalistów, którzy znają odpowiedź na każde pytanie, pozostają na bieżąco ze sprawami Klienta, ale też przewidują i wybiegają w przyszłość.

Tak kompleksowe podejście wymaga jednak czegoś więcej niż suchych wyliczeń i zimnych analiz. Drugim elementem jest rodzina, postrzegana zarówno jako całość, ale również przez pryzmat jej poszczególnych członków – ich wiedzy, doświadczeń, potrzeb i preferencji. To relacja i zaufanie zbudowane między Klientem i jego bliskimi oraz doradcą powoduje, że mechanizm działa niezawodnie, pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.

Family Office zapewnia spokój, pozwala uporządkować kwestie finansowe oraz daje poczucie pewności i satysfakcji z faktu, że majątek pracuje w optymalny sposób, pozwalając Państwu skierować swoją uwagę na sprawy bliższe sercu. To pakiet działań skrojony na miarę, przygotowany na każdą ewentualność i gotowy spełnić potrzeby Państwa i Państwa rodziny.

Usługi

Rozumiemy potrzeby naszych Klientów i stojące przed nimi wyzwania.
Poprzez skupienie szeregu kompetencji w jednym miejscu oferujemy kompleksowy nadzór nad wszystkimi aspektami zarządzania majątkiem.

Skuteczne pomnażanie kapitału nie jest łatwą sztuką. Właściwa selekcja form inwestowania, z uwzględnieniem możliwego zysku, ale i potencjalnego ryzyka, to zadanie dla profesjonalistów. Nasi doradcy pomogą w zrozumieniu ich dynamiki oraz wyborze najlepszych propozycji z całego spektrum dostępnych rozwiązań finansowych. Zdywersyfikowana konstrukcja portfela inwestycji, z uwzględnieniem czynników takich jak zasięg geograficzny, rodzaj aktywów i profil ryzyka, pozwoli znaleźć złoty środek między satysfakcjonującymi wynikami i akceptowalnym poziomem ryzyka. Udzielamy również wsparcia w harmonizowaniu inwestycji już posiadanych i na bieżąco monitorujemy ich wyniki.

Dzięki dokładnemu badaniu oczekiwań i potrzeb oferujemy strategię inwestycyjną dopasowaną do indywidualnego profilu Klienta i jego celów – gromadzenia, pomnażania, czy też zabezpieczania kapitału. Invictus Capital Group posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające Państwu z łatwością sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesne rynki finansowe.

Kupno nieruchomości po korzystnej cenie jest niezwykle istotne. Nasz zespół na bieżąco śledzi rynek nieruchomości i zachodzące na nim zmiany nie tylko w poszukiwaniu niepowtarzalnych okazji, ale i tych bardziej realistycznych, o stabilnie rosnącej wartości. Wierzymy jednak, że sam zakup to nie koniec inwestycji, a ledwie początek kreowania dalszej wartości, do czego niezbędna jest właściwa strategia działań i wsparcie profesjonalistów.

Invictus Capital Property to zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na rynku nieruchomości. Stawiamy na atrakcyjnie usytuowane nieruchomości o atrybutach funkcjonalnych, które pozwolą im przetrwać próbę czasu. Rzetelnie wykonujemy zlecenia, które Państwo nam powierzają, stawiając szczególny nacisk na bezpieczeństwo transakcji. Specjalizujemy się w pośrednictwie w sprzedaży, kupnie oraz wynajmie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Towarzyszymy Państwu na każdym etapie, zapewniając skuteczną opiekę i doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Każda firma lub przedsięwzięcie może przyjąć szereg form prawnych lub organizacyjnych, co bezpośrednio wpływa na ilość zobowiązań podatkowych i ich ciężar. Celem opieki prawnopodatkowej jest wskazanie takich ram prawnych i organizacyjnych, które zapewnią Państwu możliwie największe oszczędności.

Opracowując portfel działań nasi doradcy uwzględniają wymagania danej branży i oczekiwania Klienta, a proponowane rozwiązania pozostają spójne z Państwa modelem biznesowym i założonymi celami. Na bieżąco monitorujemy zmiany w prawie krajowym i międzynarodowym oraz orzecznictwo sądów, poszukując nowych sposobów optymalizacji i obniżania zobowiązań odprowadzanych od wykonywanej działalności i posiadanego majątku. Oferujemy wsparcie w sporządzaniu i bieżącym prowadzeniu wszelkiej dokumentacji, pism urzędowych i sądowych oraz ksiąg niezbędnych do wdrożenia działań pozwalających na osiągnięcie optymalnego poziomu obciążeń podatkowych.

Na pewnym etapie swojej działalności każdej firmie przychodzi skorzystać z usług prawnika posiadającego wiedzę niezbędną do rozwiązania aktualnego w danym momencie problemu, przedstawienia porady czy oceny możliwości dalszego działania.

Invictus Capital Group współpracuje z renomowanymi kancelariami w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dla firm. Sami jesteśmy przedsiębiorcami i doskonale wiemy jak szeroki jest wachlarz zagadnień, z którymi każdego dnia borykają się ludzie biznesu. Nasze doświadczenie pozwala stosować proaktywne podejście do zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. To nie tylko suche porady prawne będące wypadkową analiz obowiązujących przepisów i orzecznictwa, ale kompleksowe doradztwo, które uwzględnia zarówno bieżący stan faktyczny, jak i potencjalne zdarzenia mogące nadejść w przyszłości. Z uwagi na zawiłość polskiego systemu prawnego i pojawiające się niemal codziennie nowe przepisy zapewnienie skutecznej opieki prawnej znacząco przyczyni się do poprawy wyników osiąganych przez Państwa firmę.

Niewiele zdarzeń niesie za sobą większe ryzyko dla przyszłości przedsiębiorstwa niż zmiana kierownictwa. Dlaczego więc tak wiele zarządów firm korzysta z nieefektywnych procedur planowania sukcesji lub – co gorsza – nie posiada żadnej strategii obejmującej znalezienie i wykwalifikowanie kolejnego pokolenia liderów? Kluczem do skutecznego zaplanowania sukcesji jest posiadanie osoby lub grupy osób o kwalifikacjach i doświadczeniu niezbędnym, aby we właściwym momencie przejąć stery.

Invictus Capital Group przygotowuje konkretne, zindywidualizowane scenariusze z uwzględnieniem szerokiego zakresu potencjalnych, niespodziewanych zdarzeń. Posiadamy wypracowane rozwiązania i oferujemy kompletne wsparcie na przestrzeni całego procesu, zapewniając jego skuteczne i sprawne wdrożenie. Na pierwszym miejscu stawiamy pewność co do ciągłości działania firmy i zabezpieczenie wypracowanego majątku, a więc spokój ducha i możliwość skupienia się na właściwej działalności w bliskiej perspektywie. Przyszłość, natomiast, trafia pod opiekę profesjonalistów.

Od kilkunastu lat na polskim rynku szeroko oferowane są polisy lokacyjne i kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego lub innych walut. Na ogół zawierane są na podstawie umów o wysokim stopniu skomplikowania, których analiza – często nieprzypadkowo – jest dla przeciętnego konsumenta niemal niemożliwa. Sama umowa podpisywana jest więc w oparciu o wiedzę uzyskaną od doradcy finansowego lub przedstawiciela instytucji finansowej, a uzyskane informacje nie zawsze są precyzyjnie i zgodne ze stanem faktycznym, co zwiększa ryzyko wpadnięcia w sidła wyjątkowo niekorzystnego instrumentu finansowego.

W Invictus Capital Group skupiamy się na możliwości osiągania możliwie najkorzystniejszych warunków dla Klientów nie tylko w zakresie umów już obowiązujących, czy dopiero zawieranych, ale i już wygasłych. Nasze grono ekspertów pomaga rozwiązywać umowy polisolokat bez konieczności uiszczania opłat likwidacyjnych i odzyskiwać środki pobrane tytułem opłaty za umowy już rozwiązane. W przypadku umów kredytowych wyliczamy nadpłaty wynikające ze stosowania w umowach klauzul niedozwolonych, pomagamy w uzyskaniu ich zwrotu oraz w uwolnieniu się od waloryzacji kredytu kursem waluty obcej.

Celem nadrzędnym jest zatem pomoc osobom poszkodowanym przez nieuczciwe procedury, które niejednokrotnie doprowadziły do ogromnych strat finansowych wśród klientów, którzy zawierzyli nieodpowiednim organizacjom lub nieodpowiednim ludziom.

Skontaktuj się z nami

FORMULARZ KONTAKTOWY

KONTAKT

Adres:
Invictus Capital Group Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon:
660 469 002